top of page
Untitled_Artwork 7.png

PRE VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV

(inštitúcie, mestá/obce, súkromné subjekty – príjemcovia EÚ fondov)

Venujte sa naplno vášmu hlavnému zameraniu a sledovanie neustálych zmien v legislatíve a realizáciu bezchybného verejného obstarávanie nechajte na nás. Vy viete, čo potrebujete nakúpiť, my vieme, ako na to. 

group-of-people-working-out-business-pla

PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

 

 

KOMPLEXNÉ PORADENSTVO

KOMPLETNÝ OUTSOURCING VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

„NA KĽÚČ“

(PRIESKUM TRHU, TVORBA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV VRÁTANE NASTAVENIA PODMIENOK A KRITÉRIÍ, KOMUNIKÁCIA S ÚRADOM PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, RIADIACIMI ORGÁNMI

A  SPROSTREDKOVATEĽSKÝMI ORGÁNMI V RÁMCI ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV)

RIADENIE PROJEKTOV

RIEŠENIE ZÁKAZIEK

EKS A ELEKTRONICKÉ AUKCIE

ADMINISTRATÍVNA KONTROLA PROCESOV

SPRÁVY Z VO

PRE AKÉKOĽVEK OTÁZKY

NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

bottom of page