top of page
Untitled_Artwork 7.png

LÍDER PORADENSKÝCH SLUŽIEB V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Team Tenders

group-people-working-out-business-plan-o

Sme lídrom v poskytovaní poradenských služieb spojených s procesmi verejného obstarávania.

Team TENDERS vznikol na základoch dlhoročnej spolupráce ľudí zaoberajúcimi

sa verejným obstarávaním.

NAŠE ŠTANDARDY

Team TENDERS úspešne prešiel auditom

v rámci implementácie ISO noriem.

Efektívne nastavenými procesmi je možné zvyšovať tržby, zisk, podiel na trhu, a tým zvyšovať

spokojnosť klientov.

Vybudovaný samoregulačný systém reaguje pružne na zmeny požiadaviek zákazníkov, legislatívnych požiadaviek a zmien vnútri organizácie.

Napr. pri zavádzaní nových technológií,

pri organizačných zmenách.

Súčasťou odborného tímu sú profesionáli,

ktorí pôsobili v štátnej správe, ale aj odborníci

zo (súkromného) komerčného sektora,

ktorí sa venujú problematike verejného obstarávania od legislatívneho vzniku tohto procesu,

až po jeho riadne ukončenie,

preto pri našej práci zohľadňujeme potreby

z "oboch strán" verejného obstarávania.

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Untitled_Artwork 7.png

ISO 9001:2015

Systém manažérstva kvality organizácie

v rozsahu služieb a činností: Zabezpečenia procesov verejného obstarávania, Výkonu administratívnej kontroly procesov verejného obstarávania, Elektronickej aukcie a spracovania údajov.

ISO/IEC 27001:2013

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

v rozsahu služieb a činností: Zabezpečenia procesov verejného obstarávania, Výkonu administratívnej kontroly procesov verejného obstarávania, Elektronickej aukcie a spracovania údajov.

Untitled_Artwork 7.png

BS 10500:2011

Systém manažérstva proti úplatkárstvu

v rozsahu služieb a činností: Zabezpečenia procesov verejného obstarávania, Výkonu administratívnej kontroly procesov verejného obstarávania, Elektronickej aukcie a spracovania údajov.

PRINCE2

 

Foundation Certificate

in Project Management.

TENDERS3.png

SME ODBORNÝ TÍM,

NA KTORÝ SA VIETE SPOĽAHNÚŤ!

Team Tenders

bottom of page