top of page
Untitled_Artwork 7.png

LÍDER PORADENSKÝCH SLUŽIEB V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Team Tenders

group-of-people-working-out-business-pla

KOMPLETNÝ OUTSOURCING

VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.

KOMPLEXNÉ KONZULTÁCIE

A PORADENSTVO

V PROJEKTOVOM RIADENÍ.

REALIZOVANIE PROCESOV

VEREJNÉHO OBSTARÁVANIE.

RIADENIE PROJEKTOV ŠTRUKTURÁLNYCH

FONDOV EÚ.

ELEKTRONICKÉ AUKCIE.

ADMINISTRATÍVNA KONTROLA PROCESOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.

POSUDZOVANIE LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V RÁMCI ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

SLOVÁ AKO „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE“, „TENDER“,

ČI „OBCHODNÁ SÚŤAŽ“ NEMUSIA BYŤ UŽ VIAC POSTRACHOM.

 

NAOPAK NOVOU VÝZVOU

A PRIESTOROM NA ROZŠÍRENIE VAŠICH OBCHODNÝCH AKTIVÍT.

Untitled_Artwork 7.png

KONZULTAČNÁ SPOLOČNOSŤ

ANALÝZA VÁŠHO PROJEKTOVÉHO PLÁNU

VO VZŤAHU K MOŽNOSTIAM DOTÁCIÍ

Z NÁRODNÝCH ZDROJOV AJ Z FONDOV EÚ.

KONZULTÁCIE O VAŠOM PROJEKTOVOM PLÁNE.

VYHĽADANIE GRANTU A VYHODNOTENIE REÁLNEJ MOŽNOSTI ZÍSKANIA DOTÁCIE ZADARMO.

TECHNICKÁ POMOC PRI PRÍPRAVE PROJEKTU.

two-business-partners-working-office.jpg

SPRACOVANIE ŠTÚDIÍ USKUTOČNITEĽNOSTI.

 

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIA PROJEKTU, FINANČNÉ ANALÝZY.

 

ZABEZPEČENIE  SPRÁVY SÚVISIACEJ

S RIADENÍM PROJEKTU.

 

PORADENSTVO V PRIEBEHU

UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTU.

bottom of page